KBT-Terapi

Anna Adevi Harmonigården

Anna Adevi

Dr i Psykologi KBT


Annas hemsida

Boka hos Anna

Både du och jag vet att livet innehåller medgång såväl som motgång, glädje och sorg, utvecklingsmöjligheter och svårigheter.

Under vissa perioder gör oro, ledsenhet och förvirring att vi behöver reflektera och få hjälp att förstå våra känslor.


Som KBT-terapeut erbjuder jag en trygg plats att bearbeta psykologiska och relationella problem och för utveckling av personliga egenskaper och förmågor.


Till mig är du välkommen oavsett om du har hamnat i en akut livskris eller helt enkelt vill utvecklas vidare i din livsoptimering.


Jag värnar mycket om vikten av ett autentiskt möte i terapin. Relationen oss emellan, den terapeutiska alliansen, har en avgörande roll för framgång i förändringsarbetet.


Min ledstjärna är att vara lyhörd och respektfull utan förutfattade meningar eller fördomar. Mina styrkor som samtalsterapeut är närvaro i rummet, ett kärleksfullt seende, lyhördhet, lugn och trygghet med en god förmåga att se sammanhang.


Med stor ödmjukhet för mina klienter och min yrkesroll jobbar jag kontinuerligt med att förvalta och utveckla min kompetens.


Kompetenser

Doktor i psykologi med grundläggande psykoterapiutbildning och kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.


Varmt välkommen att boka!